Yelena Koldobskaya, M.D.

MD, University of Chicago

 

PhD, University of Chicago

 

Psychiatry Residency, UCLA